Библиотека

Школска библиотека поседује 7.741 јединица библиотечке грађе. Библиотечком фонду припадају наставнички и ученички фонд.

Библиотека располаже: делима из програма матерњег језика, делима из програма осталих предмета, приручном литературом  (речници, лексикони), књижевном и научно -популарном литературом ван програма, дидактичко – методичком литературом, педагошко – психолошком литературом.

У периоду од 2018-2021. године обављена је редовна, потпуна ревизија књижног фонда у складу са Правилником о инвентарисању, обради ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора (Службени гласник РС, бр. 47/13).

Библиотека ради од 8.00-14.00 понедељком, средом, петком једне недеље; уторком и четвртком друге недеље.

 У школској библиотеци редовно се одржавају радионице, књижевни сусрети, предавања.  У току године обележавамо значајне датуме:  Европски дан језика, Национални дан књиге. Организујемо Тематске изложбе. Учествујемо на бројним такмичењима и литерарним конкурсима у организацији Друштва школских библиотекара Србије. Сваке године организујемо свечани упис ученика првог разреда. Ученици наше школе учествују у акцијама Народне библиотеке Смедерево, као што су: ,,Читалачка значка“, Фестивал поезије- „Златни кључић“, такмичење рецитатора „Песниче народа мог“.

Школска библиотека је место где можете пронаћи књигу у складу са вашим узрастом и интересовањем. Ово је место где можете формирати читалачки укус због разноврсног фонда који школска библиотека поседује.

Дођите  да читањем мењемо свет !!!

Scroll to Top