Обавештење

Поштовани ученици и родитељи,

Од понедељка  24. јануара 2022. године ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда долазе у школу свакодневно односно примењују први модел организације образовно-васпитног рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада.

Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда примењиваће други модел организације образовно-васпитног рада – комбиновани модел, одељење се дели на две група, групе се мењају на дневном нивоу и то на следећи начин:

Пети разред – одељење се дели на групу А и групу Б, група А долази у школу у понедељак, среду и петак док група Б прати наставу онлајн, група Б долази у школу у уторак и четвртак док група А прати наставу онлајн.

Шести  разред – одељење се дели на групу А и групу Б, група А  долази у школу у понедељак, среду и петак док група Б прати наставу онлајн, група Б долази у школу у уторак и четвртак док група А прати наставу онлајн.

Седми разред – Оба одељења седмог разреда долазе у школу свакодневно као цело одељење, без поделе.

Осми разред – одељење се дели на групу А и групу Б, група А  долази у школу у понедељак, среду и петак док група Б прати наставу онлајн, група Б долази у школу у уторак и четвртак док група А прати наставу онлајн.

Распоред часова је по утврђеном распореду и часови трају 45 минута.

За даља и додатна обавештења и питања обратити се одељењском старешини.

Scroll to Top