Помоћно-техничко особље

Редни број

Име и презиме

Радно место

1.

Снежана Савић

Помоћна радница

2.

Владанка Јеремић

Помоћна радница

3.

Верица Милутиновић

Помоћна радница

4.

Слађана Новичић

Помоћна радница

5.

Драгана Нешовић

Помоћна радница

6.

Ана Вујчић

Помоћна радница

7.

Јасмина Јовановић

куварица

8.

Зоран Лукић

домар

 

Scroll to Top