Стручна већа и тимови

Састав стручних актива и тимова школе

 

Назив актива/тима

Име и презиме

Задужење

Тим за професионални развој

Биљана Живковић

руководилац

 

Александра Борјан

члан

Биљана Тодоровић

члан

Милан Марковић

члан

Драгица Јеремић

члан

 

Дејан Чаировић

члан

 

Марија Станимировић

ученик

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Јелена Д. Јеремић

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

Александра Борјан

члан

Нинослава Стојановић

члан

Снежана Рашковић

члан

Игор Девић

члан

Марина Стојановић

члан

Милан Петровић, родитељ

члан

Исидора Марковић

члан

Тим за инклузивно образовање

Александра Борјан

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

Тања Митровић

члан

Јелена Б. Јеремић

члан

Милан Марковић

члан

Ивана Аксић

члан

Јасмина  Штрбачки

члан

Јасмина Ђорђевић

члан

Драгица Јеремић

члан

Весна Остојић

родитељ

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе

Јелица Милутиновић

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

Александра Борјан

члан

Ивана Аксић

члан

Тамара Милићевић

члан

Душан Митровић

члан

Ана Машић

члан

 

Назив актива/тима

Име и презиме

Задужење

Тим за развој међупредметих компетенција и предузетништва

Невена Живановић

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

 

Маја Радоњић

члан

 

Тамара Јањић

члан

 

Дејан Чаировић

члан

 

Даница Беуковић

члан

Миљана Ђорђевић

ученик

Тим за вредновање и самовредновање рада школе

Јасмина Штрбачки

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

Александра Борјан

члан

Биљана Живковић

члан

Драгица Јеремић

члан

Даница Беуковић

члан

Владанка Јеремић

члан

Марина Лукић

родитељ

Милош Васић

ученик

Тим за стручно усавршавање

Марина Стојановић

руководилац

 

Драгана Станимировић

члан

Дуња Игњатовић

члан

Александра Тасић

члан

Митра Алексић

родитељ

Стручни актив за развојно планирање

Горан Алексовски

руководилац

 

Јасмина Штрбачки

члан

Александра Борјан

члан

Невена Живановић

члан

Ивана Аксић

члан

Тања Митровић

члан

Слађана Ранковић

члан

Тања Јањојлић

родитељ

Дарко Митровић

Локална самоуправа

Емилија Поповић

ученик

 

Тим за подршшку Једносменском раду

Драгица Јеремић

руководилац

 

 

 

 

Биљана Тодоровић

члан

Јелена Д. Јеремић

члан

Виолета Нешовић

члан

Даница Беуковић

члан

 

Назив актива/тима

Име и презиме

Задужење

Стручни актив за развој школског програма

Снежана Рашковић

руководилац

 

Биљана Тодоровић

члан

 

Александра Борјан

члан

 

Мирослав Глигоријевић

члан

 

Биљана Живковић

члан

 

Милица Дашић

члан

Нинослава Стојановић

члан

Далиборка Живковић

члан

 

 

Тим за маркентинг

Име и презиме

 

Виолета Нешовић

 

Снежана Рашковић

Јелена Д. Јеремић

Јелица Милутиновић

 

             Мирослав Глигоријевић

               Душан Митровић

 

 

 

 

Тим за летопис

Име и презиме

 

Ана Машић

 

Тања Митровић

 

Нинослава  Стојановић Јанковић

 

Ивана Аксић

 

Педагошки колегијум

Име и презиме

Задужење

 

Биљана Тодоровић

руководилац

 

Александра Борјан

члан

 

Биљана Живковић

члан

 

Јелица Милутиновић

члан

 

Јасмина Штрбачки

члан

 

Снежана Рашковић

члан

 

Горан Алексовски

члан

 

Марина Стојановић

члан

                   

Невена Живановић

члан

Драгица Јеремић

члан

Ана Машић

члан

 

Драгана Станимировић

члан

 

Јелена Д. Јеремић

члан

 

Маја Радоњић

члан

 

Дуња Игњатовић

члан

 

Стручна већа

Име и презиме руководиоца

                     Разредне наставе

Ана Машић

                    Природних наука

Драгана Станимировић

                    Друштвених наука

Маја Радоњић

                     Уметности и вештина

Дуња Игњатовић

 

 

хор

Име и презиме

Разредна настава

Јасмина Ђорђевић

Јелена Б. Јеремић

Предметна настава

 Тамара Милићевић

Сајт школе

Јелена Д. Јеремић

 

Стручна већа

Име и презиме руководиоца

                    Разредне наставе

Ана Машић

                    Природних наука

Драгана Станимировић

                    Друштвених наука

Маја Радоњић

                     Уметности и вештина

Дуња Игњатовић

 

Ђачка задруга

Име и презиме

 

Дејан Чаировић

 

Снежана Рашковић

 

Владанка Јеремић

 

Игор Девић

 

хор

Име и презиме

Разредна настава

ЈасминаЂорђевић

Јелена Б.Јеремић

Предметна настава

 Тамара Милићевић

Сајт школе

Јелена Д. Јеремић

 

секције

Име и презиме

рецитаторска

Снежана Рашковић

 

 Јелена Д. Јеремић

 

Марина Стојановић

 

Невена Живановић

драмска

Виолета Нешовић

 

Ивана Аксић

Даница Беуковић

 

Јасмина Ђорђевић

литерарна

Ивана Аксић

 

Јелена Д. Јеремић

новинарска

Ивана Аксић

 

Маја Радоњић

 

Далиборка Живковић

 

Оливера Јовановски

секције

Име и презиме

саобраћајна

Оливера Јовановски

Спортска-одбојка

  -рукомет

Биљана Живковић

 

Записници

Име и презиме

Наставничко веће

Биљана Живковић

Савет родитеља

Јелена Б. Јеремић

Педагошки колегијум

Александра Борјан

 

Scroll to Top