Месец: април 2021.

април 2021.

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода школске 2020/21. године

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:  У току шк.2020/21.год. у продужени боравак уписано је 15  ученика првог и другог разреда. Од тога  је 6

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода школске 2020/21. године Види више »

Scroll to Top