Одељењске старешине

Име и презиме наставника

Одељење

ЈЕЛЕНА Д. ЈЕРЕМИЋ

V/1

ИВАНА АКСИЋ

VI/1

ЈАСМИНА ШТРБАЧКИ

VI/2

ЈЕЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ

V/2

БИЉАНА   ЖИВКОВИЋ

VIII/1

ДРАГИЦА ЈЕРЕМИЋ

VII/1

МИЛАН МАРКОВИЋ

VII/2

СНЕЖАНА РАШКОВИЋ

III/1

ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ

II/2

АЛЕКСАНДРА ТАСИЋ

I/2

ЈЕЛЕНА Б. ЈЕРЕМИЋ

IV /1

ТАЊА МИТРОВИЋ

IV/2

ДЕЈАН ЧАИРОВИЋ

IV/3

ВИОЛЕТА НЕШОВИЋ

I/1

МАРИНА СТОЈАНОВИЋ

II/1

АНА МАШИЋ

III/2

 

Scroll to Top