Међународни дан толеранције

Дана 16.11.2023. године реализована је радионица под називом „Правила сигурног круга“ у оквиру обележавања Дана толеранције. Ученици су усвојили појам безбедност, сигурност и правила понашања. Kроз проблемска питања дошли су до закључка која правила треба применити да би се осећали сигурно и били безбедни у школи. Ученици су ликовним изразом приказали који су њихови хобији и интересовања и тиме допринели да се међусобно упознају.

На часовима Грађанског васпитања ученици петог, шестог и седмог разреда су, користећи презентацију, тумачили појмове толеранције, емпатије, дискриминације, наводили примере једнакости и неједнакости и развијали идеје о томе како да хармонизују различитости у својим заједницама (породица, одељење…).

Scroll to Top