Обавештење

На основу Закона о уџбеницима члан 34. и образложеног предлога Стручних већа, Наставничко веће ОШ “ Сава Ковачевић “ у Михајловцу на Седници од  14.04.2022.године донео је Одлуку о коришћењу уџбеника за  четврти разред, седми разред (информатика и рачунарство и техника и технологија) и осми разред у шк. 2022/23. год.

ОДЛУКА:

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

СРПСКИ ЈЕЗИК  4 – за четврти разред основне школе

  • Читанка за четврти разред за четврти разред основне школе, Маја Димитријевић
  • Граматика 4, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић
  • Радна свеска 4 уз Читанку за четврти разред основне школе, Маја Димитријевић
  • Радна свеска 4 уз Граматику за четврти разред, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Одобрено под бр. 650-02-00201/2020-07 од 4.12.2020. год. издавач “ Вулкан издаваштво“

МАТЕМАТИКА 4

  • Уџбеник за четврти разред основне школе, Нела Малиновић Јовановић
  • Радна свеска за четврти разред основне школе, Нела Малиновић Јовановић

Одобрено под бр.650-02-00248/2020-07 од 17.12.2020. год. издавач “Вулкан издаваштво“

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

Family and friends 2, друго издање

Енглески језик за 4. разред, четврта година учења, Naomi Simmons,Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Одобрено под бр. 650-02-00278 /2020-07 од 11.12.2020. год. издавач “ Нови Логос “

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4- уџбеник за четврти разред основне школе (1. и 2.део), Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко Ковачевић

Одобрено под бр. 650-02-00321/2020-07 од 19.01.2021.год. издавач “Вулкан издаваштво“

МУЗИЧКА КУЛТУРА 4

 Уџбеник за четврти разред, Маја Обрадовић

Одобрено под бр. 650-02-00154/2020-07 од 04.09.2020. год. издавач “Вулкан издаваштво “

СЕДМИ РАЗРЕД:

ИНФ. И РАЧУНАРСТВО- уџбеник  за седми разред, Катарина Алексић, Катарина  Вељковић

Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Одобрено под бр. 650-02-00521/2019-07 од 27.02.2020.год. издавач “ Едука “

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7-уџбенички комплет,( уџбеник и конструкторски материјал),

Данило Шешељ, Петко Андрић

Одобрено под бр. 650-02-00304/2021-07 од 09.03.2022. год. издавач “ Бигз школство “

ОСМИ  РАЗРЕД:

СРПСКИ ЈЕЗИК

“Уметност речи “Читанка за српски језик и књижевност за осми разред  Наташа Станковић- Шошо

“Дар речи“ , Граматика , Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана Вулић

Радна свеска, Наташа Станковић- Шошо, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана Вулић

Одобрено под бр. 650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020. год. издавач “ Нови Логос “

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- English plus 4, Second Edition, енглески језик за осми разред основне школе,први страни језик, осма година учења, ученички комплет (уџбеник и радна свеска)

Одобрено под бр. 650-02-00280/2020-07 од 04.12.2020. год. издавач “Нови Логос“

ИСТОРИЈА 8-уџбеник са одабраним историјским изворима за осми  разред, Урош Миливојевић, Зоран Павловић, Весна Лучић

Одобрено под бр. 650-02-00457 /2020-07 од  1.03.2021.год. издавач “Бигз школство“

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 8  “ Deutch! Das will ich! 8“-   немачки језик за осми  разред, други страни језик, четврта година учења, уџбеники комплет (уџбеник, рaдна свеска,аудио ЦД),  Марија Травица

Одобрено под бр. 650-02-00398/2020-07 од 16.12.2020. год. издавач “Бигз школство“

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 8- уџбеник  за осми  разред, Катарина Алексић, Катарина  Вељковић Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Одобрено под бр. 650-02-00301/2021-07 од 09.03.2022. год. издавач “ Едука “

ГЕОГРАФИЈА 8 Уџбеник за осми разред, Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић

Одобрено под бр. 650-02-00391 /2020-07 од 1.02.2021. год. издавач  ЈП“ Завод за уџбенике “

МАТЕМАТИКА 8 Уџбеник за осми разред Мирјана Стојсављевић Радовановић , Љиљана Вуковић

– Збирка задатака, Мирјана Стојсављевић Радовановић Љиљана Вуковић

Одобрено под бр. 650-02-00213/2020-07 од 19.11.2020. год. издавач “Креативни центар“

ФИЗИКА 8-Уџбеник  за осми  разред основне школе Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Луки

  -Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред

 Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић

Одобрено под бр. 650-02-00238/2020-07 од 20.11.2020.год. издавач “Вулкан издаваштво“

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8 -уџбенички комплет,( уџбеник и комплет материјала),

Аутори уџбеника: Дубравка Петровић, аутор комлет материјала: Далибор Чукљевић, Милош Папић

Одобрено под бр. 650-02-00277/2021-07 од 21.01.2022. год. издавач “ Вулкан издаваштво“

БИОЛОГИЈА 8- Уџбеник за осми разред, Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Одобрено под бр. 650-02-00279 /2020-07 од 4.12.2020. год. издавач „Нови Логос“

МУЗИЧКА КУЛТУРА 8: Уџбеник за осми разред за музичку културу, Јасмина Чолић, Александра Хаџи- Ђорђевић

Одобрено под бр. 650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020. год. издавач “ Вулкан издаваштво“

ХЕМИЈА 8- уџбеник за осми разред основне школе

–  Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред, Маја Шумар Ристовић

Одобрено под бр. 650-02-00165/2020-07 од 13.11.2020.год.издавач: „Вулкан издаваштво“

ЛИКОВНА КУЛТУРА 8- уџбеник за осми разред,  Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

Одобрено под бр. 650-02-00217/2020-07 од 09.11.2020. год. издавач “ Едука “

Преузмите:

4. разред

7. разред

8. разред

Scroll to Top