Стручно усавршавање запослених

Дана 26.11.2023. године реализован је семинар под називом „Од емпатије до школске демократије“. Реализатор семинара је педагошки саветник, директорка наше школе Биљана Тодоровић. Осим дефинисања кључних речи везаних за појам емпатија и школска демократија, говорило се о развоју демократских компетенција у настави. Рад је био реализован у групама, те смо осмишљавали активности које би се реализовале у школи и омогућили развој демократских вредности и ставова. Само непрестаним радом на подстицању компетенција и оплемењивању комуникације међу колегама створићемо услове за развој школске демократије.

Scroll to Top