Вршњачки медијатор у процесу ненасилног решавања сукоба

У суботу, 25. 2. 2023. у нашој школи је реализован семинар „Вршњачки медијатор у процесу ненасилног решавања сукоба“.
Аутори и реализатори : Драгана Живковић Скокић и Марија Николић.
Тема семинара је активирала радну атмосферу и сазнали смо да је медијација начин упућивања на решавање конфликта и превазилажење неспоразума. Неутрална страна се појављује у улози медијатора. Медијатор, као посредник између сукобљених страна олакшава проналажење конструктивног решења сукоба. Погледајте делић атмосфере!

 
 
Scroll to Top